• Lorem ipsum

MONTAGEVOORSCHIFT YEPP MINI AHEAD ADAPTER

PDF formaat: GMG Yepp Mini ATB Montageblok

Montagevoorschrift Yepp® Mini Ahead adapter

De Yepp Mini Ahead adapter is geschikt voor de montage van een Yepp Mini op fietsen met een Ahead bevestiging van het stuur. De Ahead adapter past op gangbare Ahead voorvorken met een diameter van 11/8 inch. Dit montagevoorschrift beschrijft uisluitend de montage van de Ahead adapter op de fiets. Voor de bevestiging van de Yepp Mini en overige gebruikstips en veiligheidsadviezen verwijzen we naar de montagehandleiding van de Yepp Mini alsmede de gebruiksaanwijzing van de fietsproducent.

Montage

Om de adapter op uw fiets te monteren dient het stuur van de fiets verwijderd te worden en volg daarbij onderstaande beschrijving. De bevestiging van het stuur kan echter afwijken; raadpleeg de handleiding van uw fiets of raadpleeg de fietsvakhandel.

Demonteer het stuur. Draai de inbusbouten aan de zijkant van de Ahead los (afb.1). Draai

vervolgens de inbusbout aan de bovenzijde los (afb.2) en neem het stuur af (afb.3).

Plaats de Ahead adapter over de stuurpen (afb.4) en plaats het stuur weer terug. Indien de stuurpen onvoldoende lengte heeft kunt u een van de ringen (“spacers”) verwijderen. LET goed op de juiste montage van het stuur en let op dat de kabels niet gedraaid zijn. Draai de inbusbouten weer goed vast; raadpleeg de handleiding van de fiets voor het juiste aandraaimoment van de bouten.

Om het verdraaien van de Ahead adapter te voorkomen dient de U-vormige beugel altijd gemonteerd te worden. Kies afhankelijk van de ruimte een van de 2 posities, plaats de ringen en draai de zelfborgende moeren vast (4Nm). Monteer ter bescherming de kunststof dopmoeren.

Monteer de Yepp Mini volgens het montagevoorschrift.

Aanwijzingen voor het gebruik:

Maak een korte proefrit, zonder kind, om te kijken of alles goed gemonteerd is en of het zitje het fietsen niet belemmert en alles goed functioneert. 
Indien u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de fietsvakhandel.

Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen:

WAARSCHUWING ! Verander zelf nooit iets aan de Ahead adapter; iedere aanspraak op garantie en/of aansprakelijkheid vervalt hiermee.

WAARSCHUWING ! Let erop dat fietsen met een kind in een kinderzitje het rijgedrag nadelig kan beïnvloeden, met name in de bochten en bij het wegrijden. Gebruik de Yepp Mini met Ahead adapter uitsluitend op fietsen die geschikt zijn voor de zwaardere belasting.

Raadpleeg de handleiding van de fiets of informeer bij de fabrikant van de fiets.

Controleer na montage of alles juist gemonteerd is en of de bevestigingsmiddelen voldoende vast zitten.

WAARSCHUWING ! De Yepp Mini Ahead adapter is ontworpen voor normaal dagelijks gebruik; niet voor extreme omstandigheden zoals off-road of op ATB parcoursen.

Contoleer regelmatig of alle bevestigingsmaterialen nog voldoende vast zitten.

Controleer of het gebruik van de Yepp Mini wettelijk is toegestaan in het land waar u de Yepp Mini wilt gebruiken.

Garantie:

Wij garanderen dat dit product werd vervaardigd conform de actuele Europese veiligheidsnormen en kwaliteitseisen zoals die voor dit product gelden en dat dit product op het moment van aankoop, door de detailhandelaar, geen enkel gebrek vertoont op het gebied van samenstelling en fabricage. 

Tevens werd het product tijdens het productieproces aan diverse kwaliteitscontroles onderworpen.

Indien er zich, ondanks onze inspanningen gedurende de garantieperiode van 24 maanden, toch een Montagevoorschrift Yepp Mini Ahead adapter materiaal- en/of fabricagefout voordoet (bij normaal gebruik, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing), dan verplichten wij ons ertoe de garantievoorwaarden te respecteren. In dat geval verzoeken wij u zich tot de verkoper te wenden. Voor uitgebreide informatie betreffende de toepassing van de garantievoorwaarden kunt u de verkoper raadplegen.

De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

Bij gebruik en doel anders dan voorzien in de gebruiksaanwijzing.

Het product via een niet erkende verkoper ter reparatie wordt aangeboden.

Het product niet met de originele aankoopbon (via winkelier en/of importeur) wordt aangeboden aan de fabrikant.

Reparaties werden uitgevoerd door een derde of niet erkende verkoper.

Het defect het gevolg is van verkeerd, onzorgvuldig gebruik of onderhoud, door verwaarlozing of door stootschade aan stof en/of onderstel.

Er sprake is van normale slijtage aan onderdelen, die men bij het dagelijkse gebruik van een product mag verwachten.

Vanaf wanneer?

De garantieperiode gaat in op de aankoopdatum van het product.

Voor welke periode?

Voor een periode van 24 opeenvolgende maanden. De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

Wat moet u doen?

Bij de aankoop van het product dient het aankoopbewijs zorgvuldig bewaard te worden. De aankoopdatum moet duidelijk zichtbaar zijn op het aankoopbewijs. Bij problemen of defecten dient u zich tot de verkoper te wenden. Omruiling of terugname kan niet worden geëist. Reparaties geven geen recht op verlenging van de garantieperiode. Producten die rechtstreeks naar fabrikant retour worden gezonden, komen niet voor garantie in aanmerking.

Deze garantiebepaling is in overeenstemming met de Europese Richtlijn 99/44/EG dat. 25 mei 1999.

  

 

PDF formaat: GMG Yepp Mini ATB Montageblok